Una Medne

Una Medne guvusi arī gida pieredzi, tomēr izvēlējusies palikt uzticīga „Balt-Go” kā ceļotāja un dažādu aprakstu „slīpētāja“ un korektore: „Ceļošana ir iespēja redzēt, sajust, uzzināt. Reiz uzsākot ceļot, tā kļūst par pozitīvu saslimšanu – gribas to darīt vēl un vēl. Mana pirmā tālākas ceļošanas pieredze bija bērnībā, kad jau 70., 80. gadu vasarās ar vecākiem devāmies piedzīvojumos – apskatījām dažādas interesantas vietas, dzīvojām teltīs, makšķerējām, vārījām uz ugunskura zupu. Turpināju ceļot arī tad, kad pieaugu un arī šobrīd kopā ar draugiem katru vasaru dodamies kādā ilgākā braucienā.

Ar „Balt-Go” pirmoreiz devos Līgas vadītā ekskursijā uz Gruziju. Man ļoti patika, un emociju pārpilnībā piekritu, kad viņa ierosināja arī man pašai vadīt grupas. Un vēlāk, kad viņa atgādināja manu apņemšanos, protams, bija grūti atkāpties no izteiktā „jā“ ekskursiju vadīšanai. Sagatavojos un pāris grupu aizvedu uz Gruziju. Tomēr man tas prasīja pārāk lielu dvēseles spēku. Tādēļ palieku par uzticīgu ceļotāju un palīdzu dažādos rakstu darbos.“