Birojs Cēsīs

Rekvizīti

SIA “BALT-GO”
Reģ. Nr.: LV 44103049628
Jurdiskā adrese: Parka 20-7, Rauna, LV 4131
Banka: “Swedbank” AS
Bankas kods: HABALV22
Konts (EUR): LV04HABA0551034594413

Kontakti

Tālr.: (+371) 27661174
E-pasts: balt-go@balt-go.lv
Darba laiks: O, C 10.00-17.00
Pusdienu pārtraukums: 14.00-15.00