Birojs Cēsīs

Kontakti

E-pasts: balt-go@balt-go.lv
Tālrunis birojā: 27775764

Apmeklētājus klātienē birojā Cēsīs, Raunas ielā 17, 2.stāvā gaidām:
Otrdienās: 10:00-17:00
Ceturtdienās: 10:00-17:00

Rekvizīti

SIA “BALT-GO”
Reģ. Nr.: LV 44103049628
Jurdiskā adrese: Latvija, Cēsu nov., Cēsis, Rīgas iela 20-1, LV-4101
Banka: “Swedbank” AS
Bankas kods: HABALV22
Konts (EUR): LV04HABA0551034594413
Tālr.: 27775764
E-pasts: balt-go@balt-go.lv

Patērētāju tiesību aizsardzības centra izsniegtā speciālā licence Nr. T-2019-266