Birojs Cēsīs

Rekvizīti

SIA “BALT-GO”
Reģ. Nr.: LV 44103049628
Jurdiskā adrese: Cēsu nov., Cēsis, Rīgas iela 20-1
Cēsis, LV-4101

Banka: “Swedbank” AS
Bankas kods: HABALV22
Konts (EUR): LV04HABA0551034594413
Strādājam attālināti – saziņai telefoni:
27661174 un 27775764
epasts balt-go@balt-go.lv

Kontakti

E-pasts: balt-go@balt-go.lv

Tārlunis: 27775764