Rekvizīti

SIA "Balt-GO"

Reģ. Nr.: LV 44103049628

Juridiskā adrese: Parka 20-7, Rauna, LV 4131

Banka: "Swedbank" AS

Bankas kods: HABALV22

Konts (EUR): LV04HABA0551034594413


Rekvizītus var skatīt arī šeit:Jebkura  Tūrisma aģentūras Balt-Go  portālā publicēto materiālu, fotogrāfiju  kopēšana, modificēšana un pilnīga vai daļēja publiskošana ir aizliegta bez Tūrisma aģentūras Balt-Go  rakstiskas atļaujas.