Saņemtās atļaujas

Saņemtās atļaujas:
  1. Tūrisma un transporta aģentūra "Balt-Go" reģistrēta komercreģistrā kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Vienotais reģistrācijas numurs 44103049628.
  2. SIA "Balt-Go"ir reģistrēts tūrisma pakalpojumu sniedzēju uzņēmumu datu bāzē ar reģistrācijas numuru 2011-100
  3. Reģistrācija ar PVN apliekamo personu reģistrā ar kodu LV 4410349628.
  4. Autotransporta direkcijas izsniegtās licences numurs PS-01392.
  5. Eiropas Kopienas atļauja starptautiskiem pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu. Atļauja Nr. EP-00471.


Jebkura  Tūrisma aģentūras Balt-Go  portālā publicēto materiālu, fotogrāfiju  kopēšana, modificēšana un pilnīga vai daļēja publiskošana ir aizliegta bez Tūrisma aģentūras Balt-Go  rakstiskas atļaujas.