Inga Zariņa

Inga Zariņa ceļo, lai dzīve būtu krāsaināka: „Tas attiecas gan uz ceļojumiem, kuros esmu gide, gan uz ceļojumiem, kuros dodos kopā ar ģimeni un draugiem. Man pašai tuvāki ir braucieni, kuru ideja rodas impulsīvi, – kad ir sajūta, ka nepieciešams restartēties, uzlādēties. Protams, tālākus ceļojumus gan jāplāno. Esmu baudītāja – man patīk, ja ceļojumā nav ārkārtīgi daudz objektu un tie nav „jāizskrien“, jo tieši baudīšana ceļojumā ir viena no būtiskākajām lietām.

Ceļošana ir būtisks ieguldījums veselībā, un to patiesi var redzēt, ka cilvēki, kuri ceļo, ir mundrāki. Redzētais un uzzinātais sniedz daudz pozitīvu emociju, un tas ir ļoti svarīgi jebkurā vecumā.

Gide esmu vien dažkārt. Viss iesākās Puķu draugu saietā Raunā – „Balt-Go” vadītāja Līga Pommere mani uzrunāja palīdzēt, jo uz svētkiem ieradās daudz viesu. Kopš tā laika dažreiz vadu ekskursijas. Visvairāk man patīk būt gidei skolēnu ekskursijās, dodoties, piemēram, uz atrakciju parku Lēdmanē, Lotes zemi Igaunijā un citviet. Esmu bioloģijas skolotāja un man patīk maršrutos iekļaut dabas objektus. Kad vien ir izdevība un iespēja, es dziedu, un ir sanācis uzdziedāt, arī vadot ekskursijas!“