Inga Zariņa

Pēc profesijas biologs, ķīmiķis. Ļoti patīk daba, pastaigas, ceļojumi dabā. Mīlu mūziku, teātri. Patīk dziedāt, organizēt pasākumus. Aizrauj darbs ar cilvēkiem.Labprāt vadu ekskursijas, kurās iekļauti dabas objekti.