Muzikas bauditaju ekskursija. Brivdabas koncerts Tiguļkalnā un Ziemeļkurzeme. 4-5.06.2022.